Duurzaam omgaan met wijnkurken

05.03.2021.
Categorie: Nieuws

Op verschillende plaatsen mogen zowel de wijnstoppen van zuivere als synthetische kurk naar het recyclagepark in je gemeente gebracht worden. De afvalcommunale zorgt ervoor dat die gesorteerd worden en brengen de kurken vervolgens tot bij verschillende organisaties. Daar worden de kurken vermalen tot granulaten voor isolatiemateriaal.

Afgedankte kurk recycleren, komt het milieu ten goede, maar biedt ook kansen op tewerkstelling en integratie voor mensen met beperkingen via een zinvolle economische activiteit.

Vzw De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief voor mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt terechtkunnen. Ondertussen bestaan er meer dan 900 inzamelpunten voor kurk in België en in het buitenland. Er is ook een groeiende afzetmarkt voor het ‘hoogwaardig’ product Recycork.

Delen: